Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9zyw1tb25zl2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Pensions Technical Specialist, Work from home (Welsh Speaker)

Pensions Technical Specialist, Work from home (Welsh Speaker)

Job Title: Pensions Technical Specialist, Work from home (Welsh Speaker)
Contract Type: Permanent
Location: Wales
Industry:
Salary: £30000 - £36600 per annum
Reference: 1370040
Contact Name: Sammons Group
Contact Email: pensions@sammons.co.uk
Job Published: September 23, 2020 11:17

Job Description

Cynorthwyydd/Arbenigwr Technegol - Siaradwr Cymraeg - Gweithio o gartref

Yn bennaf, byddech yn darparu'r gwasanaeth 'Pension Wise', ond hefyd yn defnyddio'ch gwybodaeth bensiynau i helpu cwsmeriaid ar ein llinell gymorth gyffredinol a sianeli eraill.

Mae'r swyddi i weithio o gartref ar sail llawn amser neu ran amser (lleiafswm o 3 diwrnod yr wythnos). Hyblygrwydd ar oriau gweithredol.

Bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr hyderus ac yn gyfarwydd â gweithio gydag aelodau'r cyhoedd. Mae'n rhaid bod gennych brofiad o weithio mewn pensiynau neu gyda phensiynau, deall ystod o wahanol fathau o bensiynau a bod yn gyfoes â'r ddeddfwriaeth.
Gwybodaeth gadarn o gyfraith ac arfer pensiynau, mae'n rhaid i chi fod yn dda wrth ddelio ag aelodau'r cyhoedd, gan gyfieithu syniadau a phynciau cymhleth yn glir.

 

Please quote reference 1370040 . This is just one of the many roles that we are working on, all of which are on our website www.sammonspensions.co.uk . We are committed to supporting and promoting diversity in the workplace. Any salary advertised is for search purposes only. If you have not heard from us within 7 days, you have not been successful on this occasion.